HOLTE, KARI ANNE

Position:Chief Scientist
Email:kaho@norceresearch.no
Phone:(+47) 51 87 51 81
Research group:Work and Safety
Office:Stavanger
CV:Download CV (PDF file)

About Kari Anne

Kari Anne Holte is part of the research group Work and Safety in IRIS Social Science. Her PhD is within the topic of ergonomics from NTNU. Of special interest is how work organsiation and job content may contribute to health complaints and occupational injuries.

Reports (Rapporter)

Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen?
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser
Unge - Ressurs eller risiko? Bedrifters syn på unges inntreden i arbeidslivet,
Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager – offshore og landanlegg
Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no