HANSEN, KÅRE

Position:Research Director
Email:kaha@norceresearch.no
Phone:(+47) 51 87 56 21
Research group:Work and Safety
Office:Bergen
CV:Download CV (PDF file)

About Kåre

Reports (Rapporter)

Forskerblikk på politikk og samfunn
TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET
Læring av hendelser i Statoil - en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne.
Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
Evaluering av bruken 14/21-rotasjon for reisepersonell ved Aker-Kværner Stord
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no