BAYER, STIAN BROSVIK

Position:Senior Research Scientist
Email:stba@norceresearch.no
Phone:(+47) 51 87 56 11
Research group:Work and Safety
Office:Bergen

About Stian Brosvik

Stian holds a degree in Economics, Norwegian University of Science and Technology (2005) and C.Mag. in Information Technology, Norwegian University of Science and Technology (2003).

Reports (Rapporter)

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?
Regionale effekter som følge av Rogfast og Ryfast
Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i sør-Rogaland
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no