BAYER, STIAN BROSVIK

Position:Senior Research Scientist
Email:stba@norceresearch.no
Phone:(+47) 51 87 56 11
Research group:Work and Safety
Office:Bergen

About Stian Brosvik

Stian holds a degree in Economics, Norwegian University of Science and Technology (2005) and C.Mag. in Information Technology, Norwegian University of Science and Technology (2003).

Reports (Rapporter)

Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?
Regionale effekter som følge av Rogfast og Ryfast
Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i sør-Rogaland
Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Rogaland
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no