Frokostseminar: Inn i arbeidslivet!

betraktninger om unge og arbeid

Hvordan forberede unge på arbeidslivet, og hvem sin oppgave er dette? Hvordan kan vi fremme verdier for tilhørighet?
Dette er blant problemstillingene forskere ved IRIS presenterer i denne utgaven av Forskning til Frokost.


Sted: Kantinen hos IRIS - Prof. Olav Hanssensvei 15, Ullandhaug
Tid: Tirsdag 30. mai kl 08.00-10:00

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

program

08:00-08:30  Ankomst og frokost 

08:30-08:40  Velkommen og introduksjon til tema v/Kari Anne Holte

08:40-09:20  Presentasjoner av tre forskningsprosjekter v/Kari Anne Holte, Astrid Solberg og Gunn Vedøy

09:20-09:35  "INKLUDERINGSKOMPETANSE - MEDALJENS BAKSIDE". Innlegg fra praksisfeltet v/Asbjørn Haaland, NAV

09:35-09:40  Oppsummering og problemstillinger til praksisfelt

09:40-10:00  Spørsmål og diskusjon


 

Innlegg holdes av

asso Astrid Solberg
har jobbet som forsker ved IRIS siden 2010. Hun har mastergrad i organisasjonspsykologi og forsker blant annet på inkludering, arbeidsmiljø- og organisering.
guve Gunn Vedøy
er seniorforsker, og har vært ansatt ved IRIS siden 2011. Hun har en PhD i pedagogikk og hennes forskningsområder omfatter utdanning, læring på arbeidsplassen, migrasjon og innovasjon.
kah
Kari Anne Holte
har vært forsker ved IRIS siden 2003, og er nå forskningsleder innen temaet arbeidsorganisering. Hennes forskningsområder omfatter arbeidsorganisering, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og sikkerhetskultur. Hun mange års erfaring med forskning på unge.  

asbjorn haaland

Asbjørn Haaland
er ansatt som Arbeidslivscoach ved NAV Arbeidslivssenter Rogaland. Han er utdannet lærer med videreutdanning som spesialpedagog, og har lang erfaring med samhandling både med bedrifter og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Målgruppen er ungdom under 30 år.
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no