SAMFUNN


"NY KUNNSKAP FOR ET BEDRE SAMFUNN"

Vi forsker på arbeidsliv, arbeidsorganisering (bl.a. trender i arbeidslivet), sikkerhet (sikkerhetskultur og organisatorisk sikkerhet), offentlig politikk, helse- og velferdstjenester, kultur, næringsliv og arbeidsmarked, innovasjon, samferdsel, migrasjon og velferdsteknologi. Innenfor alle disse forskningstemaene er det store og kompliserte samfunnsmessige utfordringer der vår flerfaglige forskning bidrar til kunnskap og forståelse av utfordringene og også til kunnskap om tiltak og intervensjoner for å løse disse. Norges forskningsråd, nasjonale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og næringslivet er våre viktigste oppdragsgivere.

Ved IRIS Samfunnsforskning er det om lag 35 forskere hvorav to-tredjedeler har doktorgrad. Statsvitenskap, sosiologi, økonomi, teknologi, pedagogikk, organisasjonspsykologi og antropologi er sentrale fagdisipliner i avdelingen.

IRIS Samfunnsforskning holder til i Stavanger, Bergen og Oslo. Avdelingen er organisert i forskningsgruppene Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet og Velferd, innovasjon og politikk.
 
 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no