Dette må du lese mer om:


Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet frem mot 2020
-------------------------------
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
-------------------------------
Velferdsteknologi - mer enn bare teknologi
-------------------------------
Arbeidsinnvandring fra Polen, Polsk-Norsk forskningssamarbeid
-------------------------------
Vellykket samarbeid på tvers mellom virksomheter kan være krevende.
Les artikkel i Stavanger Aftenblad 28.09.2016
-------------------------------
Kunst og kvalitet. Hva skjer mellom kunsten og betrakteren?
Forskning.no, 22-09-2016
-------------------------------
Risikonivået i norsk oljevirksomhet
Resultater fra RNNP 2015
-------------------------------
I den pågående oljenedturen skal mange norske oljejobber bort, men i 2018 snur det
-------------------------------
Rogaland - en region i omstilling.
Vil Forus være attraktiv også i fremtiden?
-------------------------------
Velferdsstaten og sivilsamfunnets organisasjoner
-------------------------------
Sikkerhetskultur i norsk landbruk
-------------------------------
Frihet i arbeidet – en kilde til motivasjon eller årsak til stress?
-------------------------------


 
foto elisabeth t%c3%b8nnessen samfunn 2007 (8) - copy
Foto: Elisabeth Tønnessen

SAMFUNN


"NY KUNNSKAP FOR ET BEDRE SAMFUNN"

Vi forsker på arbeidsmiljø, helse- og velferdstjenester, innovasjon, næringsliv og arbeidsmarked, politiske og kulturelle endringsprosesser, samferdsel og sikkerhet. Innenfor alle disse forskningstemaene er det store og kompliserte samfunnsmessige utfordringer der vår flerfaglige forskning bidrar til kunnskap og forståelse av utfordringene og også til kunnskap om tiltak og intervensjoner for å løse disse. Norges forskningsråd, nasjonale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og næringslivet er våre viktigste oppdragsgivere.

Ved IRIS Samfunnsforskning er det om lag 35 forskere hvorav halvparten har doktorgrad. Statsvitenskap, sosiologi, økonomi, teknologi, pedagogikk, organisasjonspsykologi og antropologi er sentrale fagdisipliner i avdelingen.

IRIS Samfunnsforskning holder til i Stavanger, Bergen og Oslo. Avdelingen er organisert i forskningsgruppene Arbeidsliv og sikkerhet, Velferd og politikk samt Næringsliv og innovasjon.
 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no