Våre SISTE PROSJEKTAKTIVITETER:


Digitalisering i petroleumsnæringen - Utfordringer i en brytningstid, sett fra et HMS perspektiv (BROSJYRE) 
-------------------------------
Lokalsamfunnet i Finnøy har fått si sin mening om det å leve i naboskap med oppdrettsnæringen
-------------------------------
Evaluering av Aspirantordninga i Kulturrådet
-------------------------------
Forsker Kari Einarsen disputerte for dr.graden 08-02-2018
-------------------------------
Sikkerhetskulturen i kraftnæringen - hvordan kan denne endres?

-------------------------------
Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet frem mot 2020

-------------------------------
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
-------------------------------
Velferdsteknologi - mer enn bare teknologi
-------------------------------
Rogaland - en region i omstilling.
Vil Forus være attraktiv også i fremtiden?
-------------------------------

ARTIKLER/MEDIA:

Eksperter spår oljeoppturgeo365.no, 05.03.2018
-------------------------------
Nå snur det i petroleimsvirksomheten. Les artikkel i Stavanger Aftenblad, 24.01.2018
-------------------------------
Kunst og kvalitet. Hva skjer mellom kunsten og betrakteren?
Forskning.no, 22-09-2016
-------------------------------
I den pågående oljenedturen skal mange norske oljejobber bort, men i 2018 snur det
-------------------------------
 
forskningsfelt samfunn2017
hstrek-web

SAMFUNN


"NY KUNNSKAP FOR ET BEDRE SAMFUNN"

Vi forsker på arbeidsmiljø, helse- og velferdstjenester, innovasjon, næringsliv og arbeidsmarked, politiske og kulturelle endringsprosesser, samferdsel, sikkerhet, Migrasjon og Velferdsteknologi. Innenfor alle disse forskningstemaene er det store og kompliserte samfunnsmessige utfordringer der vår flerfaglige forskning bidrar til kunnskap og forståelse av utfordringene og også til kunnskap om tiltak og intervensjoner for å løse disse. Norges forskningsråd, nasjonale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og næringslivet er våre viktigste oppdragsgivere.

Ved IRIS Samfunnsforskning er det om lag 35 forskere hvorav to-tredjedeler har doktorgrad. Statsvitenskap, sosiologi, økonomi, teknologi, pedagogikk, organisasjonspsykologi og antropologi er sentrale fagdisipliner i avdelingen.

IRIS Samfunnsforskning holder til i Stavanger, Bergen og Oslo. Avdelingen er organisert i forskningsgruppene Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet og Velferd, innovasjon og politikk.
 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no