Fra utdelingen av kompetansedelingsprisen 2014
Foto: IRIS

Ansatte