FINNESTAD, ÅSHILD

Stilling:Informasjons-/administrasjonskonsulent
Epost:asfi@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 53 10
Gruppe:IRIS - Samfunnsforskning, Ledelse
Kontorsted:Stavanger

Om Åshild

Web red. IRIS Samfunnsforskning sine internettsider, avdelingens Årsrapport, Nyhetsbulletin og annet presentasjonsmatriell. Intern publikasjonsdatabase og adm.ansvarlig for aktiviteter i Cristin-databsen (en nasjonal databse for vitenskapelig publisering), rapportering av forskningsformidling til forskningsrådet.
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no