BLOMGREN, ATLE

Stilling:Seniorforsker
Epost:atbl@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 51 24
Gruppe:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet
Kontorsted:Stavanger
CV:Last ned CV (PDF fil)

Om Atle

Samfunnsøkonomi fra NHH. Har lang erfaring med analyser av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Har gjennomført flere prosjekt, både nasjonale og regionale, med fokus på samfunnsøkonomiske problemstillinger og sysselsetting. Har utført studier innen de fleste næringer på Vestlandet. Gjennomfører dybdeintervjuer årlig.

Conferences (Konferanser)

Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonomien
Statusrapport om bioøkonomien i Rogaland
Nye næringsklynger og grønn omstilling i Rogaland
Regionale utviklingstrekk
Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Struktur og kompetansebehov

Reports (Rapporter)

Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020
«(Møje) Smått e’ godt»: Om hvorfor framtiden til næringslivet i Stavangerregionen ligger i et mangfold av mindre næringer/klynger
Forskerblikk på politikk og samfunn
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no