UHRE, ANDREAS NORDANG

Stilling:Forsker
Epost:anuh@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 53 41
Gruppe:Velferd, innovasjon og politikk
Kontorsted:Stavanger

Om Andreas Nordang

M.Sc. i statsvitenskap (Vrije Universiteit Amsterdam), M.A. i europastudier (Universiteit Maastricht), Fil.dr. i statsvitenskap (Stockholms Universitet). Prosjektaktiviteter innen norsk ressursforvaltning, interessegrupper i det norske korporatistiske systemet, samhandlings-reformen, norske kommuners deltakelse i EU-prosjekter, samskaping mellom privat og offentlig sektor i norske kommuner, og utviklingen av en norsk bioøkonomisektor. Hans spesialfelt er sivilsamfunnsdeltakelse i global miljøstyring.
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no