LEKNES, EINAR

Stilling:Direktør, Samfunnsforskning
Epost:eile@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 51 31
Gruppe:IRIS - Samfunnsforskning, Ledelse
Kontorsted:Stavanger
CV:Last ned CV (PDF fil)

Om Einar

Einar Leknes er dr.ing (NTNU) og er direktør for IRIS Samfunnsforskning. Han har over 20 års erfaring fra IRIS og RF Rogalandsforskning både som seniorforsker, forskningsleder og forskningssjef. Leknes har også arbeidserfaring fra Rogaland Fylkeskommune, Asplan og Statoil. Leknes har svært bred forskningserfaring som omfatter studier av ulike politikkområder (regional-, nærings-, kommunal-, samferdsels- og petroleums-politikk) governance og offentlige beslutningstaking, by- og regionplanlegging, konsekvensutredninger og scenarioplanlegging.

Articles (Tidsskriftartikler)

When the oil and fishing industries live side by side
Forvaltingsreforma og fylkessamferdslefeltet: frå statleg standardisert praksis til fylkeskommunal politikk
Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal
Det norske regionparadokset: regionalt balansert innovasjonsmønster
Europeanisation of regional policy making: a Boolean analysis of Norwegian counties’ participation in the EU’s Interreg programme

Conferences (Konferanser)

Evaluering av byregionprogrammet. Survey 2017
Interkommunalt samarbeid: kommunenes kinderegg?
Foreløpige funn fra evalueringen av Byregionprogrammet
Geografi, samhørighet og kommunegrenser
Perspektiver og dilemmaer, Kommunestrukturspørsmålet i Rennesøy

Doctor thesis (Doktoravhandlinger)

Målstyring, regelfølging og forhandlinger

Reports (Rapporter)

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Forskerblikk på politikk og samfunn
Ett Hav - Muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringene
Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer

Work notes (Arbeidsnotater)

Forskningsløft Sør-Vest. Et program for fornyelse og omstilling i næringslivet
Oppsummering av funn fra DEMOSREG-programmet på området regional innovasjon
Nordland Fylkeskommunes internasjonale engasjement
Regionaliseringsprosesser i Stavangerregionen
Utviklingen av en byregion rundt Haugesund
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no