MATHIESEN, IDA HOLTH

Stilling:Seniorforsker
Epost:Ida.Holth.Mathiesen@iris.no
Telefon:(+47) 51 87 50 36
Gruppe:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet
Kontorsted:Stavanger
CV:Last ned CV (PDF fil)

Om Ida Holth

Ida har erfaring som samfunnsforsker fra 2009 og begynte ved IRIS i 2011. Hun er utdannet sosiolog fra NTNU (2009) og arbeider med ulike forsknings-, evaluerings- og utviklingsprosjekter innenfor samfunnsforskning med skole- og utdanningsforskning samt rusforskning som sentrale forskningsfelt. Hun arbeider med temaer knyttet til skolens rådgiving, fag- og yrkesopplæring, samarbeid mellom skole og arbeidsliv om lærlingers opplæringsløp, frafall, spesialundervisning, skoleutvikling og rusforebyggende arbeid.
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no