HOLTE, KARI ANNE

Stilling:Forskningsleder
Epost:kaho@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 51 81
Gruppe:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet
Kontorsted:Stavanger

Om Kari Anne

Kari Anne Holte (PhD) er tilknyttet fagområdet Arbeid og sikkerhet i IRIS Samfunnsforskning. Hun har doktorgrad innen ergonomi fra NTNU. Hun er spesielt opptatt av hvordan forhold i arbeidslivet som arbeidets organisering og arbeidets innhold bidrar til skader og helseplager.

Reports (Rapporter)

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser
Unge - Ressurs eller risiko? Bedrifters syn på unges inntreden i arbeidslivet,
Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager – offshore og landanlegg
Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?
Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no