HANSEN, KÅRE

Stilling:Forskningssjef
Epost:kaha@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 56 21
Gruppe:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet
Kontorsted:Bergen
CV:Last ned CV (PDF fil)

Om Kåre

Cand. Polit Sosiologi, UiB og Univ. i København. Over 20 års erfaring fra arbeidslivsforskning og har ledet en rekke store prosjekter, både med industri- og offentlig finansiering. Han har arbeidet med problemstillinger knyttet til tema som partssamarbeid, lov- og avtaleverk, arbeidsmiljø og arbeidstid. Har erfaring fra både kvalitativ og kvantitativ forskning, og har arbeidet tett opp mot brukerne gjennom følgeforskning og aksjons-forskning.

Reports (Rapporter)

Forskerblikk på politikk og samfunn
TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET
Læring av hendelser i Statoil - en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne.
Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
Evaluering av bruken 14/21-rotasjon for reisepersonell ved Aker-Kværner Stord
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no