MELBERG, KJERSTI

Stilling:Forskningssjef
Epost:kmel@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 53 50
Gruppe:Velferd, innovasjon og politikk
CV:Last ned CV (PDF fil)

Om Kjersti

Dr.polit. i sosiologi (UiB), cand.polit. statsvitenskap (NTNU) og MBA i økonomistyring og ledelse ved NHH. Faglige kompetanseområder er velferds og arbeidslivsforskning, herunder forskning på stress, omstilling, endringsledelse, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø i offentlig og privat sektor. Hun har både ledet en rekke større forskningsprosjekt innen arbeids- og velferdsfeltet. Evaluert større omstillingsprosesser som fusjonen mellom Statoil og Hydro og strukturelle endringer i Universitets- og høyskolesektoren.

Doctor thesis (Doktoravhandlinger)

Landbruket som livsform
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no