GRESSGÅRD, LEIF JARLE

Stilling:Seniorforsker
Epost:legr@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 56 20
Gruppe:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet
Kontorsted:Bergen

Om Leif Jarle

Hovedfag i informasjonsvitenskap fra UiB og dr.grad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH). Mye av hans forskning har vært knyttet til bruk av teknologi i organisasjoner. Temaet for doktorgradsarbeidet var IKT-basert kommunikasjon og innovasjonsprosesser i gruppearbeid, og i senere tid har forskningen blant annet omhandlet IKT-basert kunnskapsdeling, automatisering og innovasjonsprosesser i virksomheter. Gressgård har også arbeidet med problemstillinger knyttet til samarbeid og koordinering av arbeidsprosesser på tvers av organisatoriske grenser.
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no