JONVIK, MERETE

Stilling:Seniorforsker
Epost:mejo@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 51 58
Gruppe:Velferd, innovasjon og politikk
Kontorsted:Stavanger
CV:Last ned CV (PDF fil)

Om Merete

Merete Jonvik høyrer til forskingsgruppa Velferd og politikk. Ho er utdanna med hovudfag i sosialantropologi frå Universitetet i Bergen (cand.polit.) i 2005, og med doktorgrad i sosiologi (phd.) frå Universitetet i Stavanger i 2015. Doktorgraden Folk om forskjellar mellom folk er ei utforsking av korleis folk med ulike sosiale posisjonar oppfattar og kommuniserer om kulturelle og sosiale skilje, samt ei analyse av kva sosiale konsekvensar som følgjer av divergerande oppfatningar av desse forholda. Jonvik forskar innan felta kultursosiologi, identitet, klasse og kulturell verdsetjing.
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no