SKOTNES, RUTH ØSTGAARD

Stilling:Forsker
Epost:rsko@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 50 98
Gruppe:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet
Kontorsted:Stavanger

Om Ruth Østgaard

Doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger (UiS), og disputerte i 2015 med avhandlingen «Challenges for safety and security management of network companies due to increased use of ICT in the electric power supply sector». Hun har vært ansatt på IRIS siden 2015, og er i tillegg ansatt som førsteamanuensis på UiS. Hun har god erfaring med bruk av både kvalitative og kvantitative metoder fra flere forskningsprosjekter.
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no