BAYER, STIAN BROSVIK

Stilling:Seniorforsker
Epost:stba@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 56 11
Gruppe:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet
Kontorsted:Bergen

Om Stian Brosvik

Stian har master i samfunnsøkonomi (NTNU, Trondheim, 2005) og Cand.Mag. i informasjonsteknologi (NTNU, Trondheim, 2003). Hans prosjektaktivitet er innen samferdsel med spesielt fokus på infrastruktur for regional utvikling, reisevaner, godstransport. Studier innen endringer i reisevaner som følge av infra-strukturinvesteringer, kollektivtrafikk, gods-transport, trafikksikkerhet, samfunnsøkonomiske analyser og betydningen av samferdsels-investeringer for regional utvikling.

Reports (Rapporter)

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?
Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Rogaland
Regionale effekter som følge av Rogfast og Ryfast
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no