HØYLAND, SINDRE

Stilling:Seniorforsker
Epost:siho@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 53 51
Gruppe:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet
Kontorsted:Stavanger

Om Sindre

Ph.D., UiS - Risikostyring og samfunnssikkerhet. Prosjektaktiviteter med hovedfokus innen områdene Helseforskning, IKT, infrastruktur og robusthet.
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no