NØDLAND, SVEIN INGVE

Stilling:Seniorforsker
Epost:svno@norceresearch.no
Telefon:(+47) 51 87 51 49
Gruppe:Velferd, innovasjon og politikk
Kontorsted:Stavanger
CV:Last ned CV (PDF fil)

Om Svein Ingve

Nødland er siviløkonom fra NHH med lang forskererfaring og med mye prosjektledelseserfaring. Han har de siste årene særlig forsket på helse- og velferdstjenester. Blant annet sivile organisasjoners rolle når det gjelder velferdstjeneste (sivile organisasjoners bidrag i velferdstjenesteproduksjon / innovasjon). En studie på Samhandlingsreformen, hvor kommunenes respons på de økonomiske virkemidlene er et sentralt tema, bidrar han også.

Reports (Rapporter)

DigiDem - Digital Dementia Caregiver's Guide - Pre-project
Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere
Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling
Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no