Arbeidsliv, læring og ledelse


Organisatorisk læring og (endrings)ledelse utgjør både svært sentrale teoretiske problemstillinger og suksesskriterier for organisasjoners og institusjoners overlevelsesevne. Partssamarbeid og medvirkning inngår også som viktige forskningstemaer i dette feltet. Forskning på arbeidsliv er omfattende og har en lang historikk. Prosjektene våre er kjennetegnet av at de ofte skjer i en tett kobling til næringslivet, og ulike regionale og offentlige aktører. Forskningsperspektivene og prosjektene kan variere fra ren grunnforskning til mer konkrete utviklings- og forbedringsprosjekter.

Prosjekter og forskningstema:
Kvalitetsforbedring i helsesektoren. Tidlig oppdagelse og behandling av psykose
Medarbeiderdrevet innovasjon
Integrasjonsforskningsprogrammet: StatoilHydro
Skiftarbeid og helse i den norske oljeindustrien
Mellom nærvær og fravær - bruken av permitteringer i norsk arbeidsliv
MOBA (Akuttmottak med observasjons- og behandlingsavdeling ved Stavanger Universitetssykehus)
VRI - Dialog og deltakelse
Evaluering av OBS
BrukerPlan
Skiftordninger på Melkøya

Utvalgte avsluttede prosjekt:
E-lab - et kommunikasjonsverktøy
Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?