Frihet%20i%20Arbeid
KONTAKT:
Kari Anne Holte
Kåre Hansen
Astrid Solberg
Lars Lyby


Samarbeidspartnere:
Roskilde Universitet
Team Arbejdsliv
Stockholms Universitet
Universitetet i Bergen
Senter for arbeidslivsforberedelse


Finansiering:
Sykefraværsprogrammet
ForskningsrådetRelevante linker:
Arbeidsmiljøovervåking,
www.stami.no

Arbeidsliv mot 2030,
www.mandagmorgen.no

Arbeidsliv,
www.ukeavisenledelse.no

Er redd arbeidsgiverne vil innføre en ny type "stemplingsur",
artikkel,  www.dn.no

Leker seg til gode resultater på jobb, artikkel,  www.aftenposten.no
Individuell frihet i medarbeiderskapet

Frihet i arbeidet

- en kilde til motivasjon eller årsak til stress?

IRIS skal i perioden 2013-2016 gjennomføre en studie som skal skaffe mer kunnskap om den senere tids endringer i arbeidslivet i forhold til fleksibilitet og økt grad av frihet for arbeidstakere.

De siste årene har vi fått et arbeidsliv som anses for å gi økende grad av frihet og fleksibilitet, mer egen styring i utførelsen av arbeidet og i organiseringen av arbeidsdagen. Innenfor visse bransjer og innen visse yrkesgrupper betyr dette at en kan arbeide, når, hvor og hvordan en vil.  I vår norske arbeidslivstradisjon er frihet for den ansatte blitt sett på som et ubetinget gode, i forhold til helse, trivsel og bedriftens produktivitet. Endringene i arbeidslivet kan bety andre rammer for denne friheten og kan kanskje også introdusere ny former for belastninger og stress. Det er nettopp dette vi ønsker å studere i prosjektet. 
 
Prosjektet gjennomføres i sin helhet ved International Research Institute of Stavanger. Hovedmålet med prosjektet er å studere hva økt fleksibilitet kan bety for arbeidstakere. Dette vil vi studere gjennom en casestudie, der vi går inn i ulike bedrifter og intervjuer ansatte.

Noen av våre forskningsspørsmål er:
  • Hva innebærer frihet og fleksibilitet i kunnskapsbedrifter?
  • Hvordan implementeres dette i organiseringen av arbeidet?
  • Hvordan oppleves det for den ansatte å ha stor frihet og fleksibilitet i arbeidet?
  • Hvordan bidrar frihet og stor grad av selvledelse inn på arbeidstakeres trivsel og helse?

Referansegruppe:
Prosjektet har nært samarbeid med forskere fra Roskilde Universitet og Team Arbejdsliv i Danmark, Stockholms Universitet i Sverige, Universitetet i Bergen og Senter for Arbeidslivsforberedelse i Bergen (ALF as), Norge. Disse utgjør prosjektets referansegruppe som består av:  

Professor Helge Hvid, Roskilde Universitet
Professor Gunnar Aronsson, Stockholms Universitet
Arbejdsmiljøforsker Karen Albertsen, Team Arbejdsliv
Professor Knut Venneslan, Universitetet i Bergen
Fagleder og sosiolog Trygve Aase, ALF as