Arbeidsrettet rehabilitering

Innen dette temaet har vi spesielt fokus på tilbakeføringsprosesser etter sykefravær, hvilke tiltak som iverksettes og om tiltakene er effektive, samt utvikling av tiltak.
Innenfor temaområdet samarbeider IRIS med Universitetet i Stavanger, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høyskolen i Oslo gjennom forskningssenteret PreSenter.

Prosjekter & forskningstema:
"De gode hjelperne" - skreddersydd rehabilitering på arbeidsplassen
Råd fra ergoterapeuter og fysioterapeuter om tilrettelegging på arbeidsplassen
Tilrettelegging på arbeidsplassen ved muskel- og skjellettplager
Effekt av arbeidsplassrettede tiltak overfor arbeidstakere med nakke- og ryggplager
Arbeidsrettede tiltak - en nordisk kunnskapsoppsummering
Relasjonen mellom sykmeldt og leder - hva omhandler den?
Tilbakeføring til arbeidslivet etter langtidsfravær
”Raskere tilbake” for personer med hjerneskade
Rogaland RTW-study
Lederegenskaper ved oppfølging av sykmeldte
Tilretteleggingspraksis - hva hemmer og fremmer tilrettelegging?