Heading%20Doktograd2015
hstrek-web
-------------------------------- -----------------------------------------------------------
merete Merete Jonvik, forsker, Velferd og politikk
Disputerte 08.12.2015 ved Universitetet i Stavanger.
Tittel på avhandlingen: “Folk om forskjellar mellom folk. Oppfatningar av kulturelle praksisar og sosiale hierarki, og deira sosiale tydingar."
Link>
 
-------------------------------- -----------------------------------------------------------
ruth Ruth Skotnes Østgård, forsker, Arbeid og sikkerhet
Disputerte 02.10.2015 ved Universitetet i Stavanger. Tittel på avhandlingen: “Challenges for safety and security management of network companies due to increased use of ICT in the electric power supply sector.
Link>
-------------------------------- -----------------------------------------------------------
katja Katja Hydle, seniorforsker, Næringsliv og innovasjon
Disputerte 24.09.2015 ved BI i Oslo.
Tittel på avhandlingen: “Cross Border Practices. Transnational Practices in Professional Service Firms."
Link>
-------------------------------- -----------------------------------------------------------
marianne Marianne N.Solbakk, forsker, Arbeid og sikkerhet
Disputerte ved Universitetet i Tromsø, 29.05.2015.
Tittel på avhadlingen: "Mål, utfordringer og muligheter for omdømmehåndtering i offentlig sektor: Fra identitet via ekspressivitet og transparens til autokommunikasjon."
Link>
-------------------------------- -----------------------------------------------------------

FORSKNINGSOMRÅDER

ARBEID

SIKKERHET

POLITIKK

VELFERD

NÆRINGSLIV

INNOVASJON