Forskningsrådets evaluering av de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene

hstrek-web

 


Administrerende direktør Ole Ringdal i IRIS er godt fornøyd med resultatene fra evalueringen av de samfunnsvitenskapelige instituttene.

Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. Disse instituttene er en nasjonal ressurs som produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dette er hovedkonklusjonene til det nordiske ekspertpanelet bak evalueringen av de 22 samfunnsvitenskapelige instituttene i Norge. Evalueringen som er gjennomført på oppdrag fra Norges forskningsråd, ble presentert torsdag 16 februar. IRIS Samfunnsforskning er blant de evaluerte og et av ni i kategorien velferds- og samfunnsinstitutter. Denne gruppen av institutter får gjennomgående gode vurderinger både når det gjelder vitenskapelig publisering og samfunnsmessig nytte av forskningen.
 Jeg er fornøyd med evalueringen sier Einar Leknes, direktør for IRIS Samfunnsforskning. Den viser viktigheten av forskningsinstituttenes rolle både regionalt og nasjonalt, den viser at vi utfører relevant forskning for både privat og offentlig sektor, med tydelige samfunnsnyttige resultater.
 

Evalueringen slår fast at institutter som IRIS Samfunnsforskning har en viktig rolle i det regionale og nasjonale kunnskapssystemet. Evalueringen trekker fram at IRIS kan dokumentere solide eksempler på betydningen av forskninger på regional og nasjonalt nivå, både innen næringsliv og politikk. Dette gjelder blant annet næringslivsscenarier og næringslivsanalyser på Vestlandet og studier innen helsefeltet, spesielt sikkerhetsrelaterte studier innen olje og gass sektoren. Samtidig trekker evalueringen fram utfordringer vi kjenner oss igjen i.


Les mer om evaluering på www.Forskningsrådet


Du kan lese mer om vår samfunnsforskning på www.iris.no/samfunn