Kontakt

Medieomtale:
Eigersund.kommune.no, 18.01.2013
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2016
------------------------------
DalaneTidende.no, 29.10.2012
Vil overta drifta av Maigården

evaluering av rusomsorgen i Eigersund

Eigersund kommuner gav IRIS i oppdrag å evaluere rusomsorgen i kommunen.
Målet for evalueringen var å vurdere kapasitet, organiseringen og kvalitet på rusomsorgen i kommunen på bakgrunn av brukernes behov. Målet med rustjenesten er å gi brukerne et tilbud som er helhetlig, tilgjengelig, samordnet og individuelt tilpasset.

Evalueringen bygger på personlige intervjuer med representanter for NAV-kontoret, kommunal forvaltning, brukere av tjenester, spesialhelsetjenesten og et privat tiltak. I tillegg er det brukt dokumenter som Ruspolitisk handlingsplan for 2008-2012 og statistikk for registrering av brukere av rustjenester i systemet BrukerPlan.

Les mer i sluttrapporten for prosjektet

 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no