Kontaktpersoner:
Seniorforsker Gunn Vedøy
Seniorforsker Mary Billington
Prosjektleder:
Prof. Tarja Tikkanen, HSH
Utdanning2020
Foto: Clipart

FORSKNING OM LIVSLANG LÆRING

SkillsREAL
Prosjektet “Skills development for realizing the workforce competence reserve” (SkillsREAL) skal undersøke sammenhenger mellom voksnes basisferdigheter, holdninger til læring og deltakelse i arbeidslivet. I tillegg skal prosjektet foreta en studie på hvordan man best kan optimalisere læringspotensialet hos grupper av voksne som har høy risiko for å falle utenfor arbeidsmarkedet.

Prosjektet er en del av Forskningsrådet sin satsing på Forskning og innovasjon i utdanningssektoren – FINNUT.
Prosjektleder er tidligere IRIS kollega Tarja Tikkanen, professor ved Høgskolen Stord/Haugesund
IRIS har hovedansvar for prosjektdelen som omhandler hvordan arbeidsplasser legger til rette for både formell og uformell læring og hva som forstås som «best practice».

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen Stord/Haugesund og Lesesenteret ved Universitet i Stavanger og IRIS Samfunnsforskning.

Finansiering: Norges forskningsråd, Utdanningsforskning frem mot 2020.