txt%20St
uttaler samfunnsforsker Einar Leknes til NRK Rogaland, 19.02.2014

Media:
Lokaliseringsdebatt i Aftenposten 25.jan. 2015  "De største blir større", E. Leknes
-------------------------------
Truer kommunesammenslåing identiteten?  Kronikk (SA) E.Leknes, 12.jan.2015
-------------------------------
Hvorfor er motstanden mot nye kommunegrenser så stor?
Stavanger Aftenblad, 12.07.2014
stortingsbygningen
Foto: stortinget.no

Kommunereformen

Regjeringen forbereder en større kommunereform. I den anledning avholdt Kommunal- og forvaltningskomiteen et seminar om kommunereformen, onsdag 2.april 2014. Forvaltningskomiteens arbeidsområder er bl.a. kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner.

Einar Leknes ved IRIS Samfunnsforskning holdt foredrag med tema «Kommunestrukturen sin betydning for utvikling av storbyer».  Foredraget er basert på resultater fra flere forskningsprosjekter som bl.a.:  «Det nye regionale Norge: byregioner eller landregioner», «Interkommunalt samarbeid», «Kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen», «Evaluering av kommuneplanprosessen i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim».

Resultater fra forskningsprosjektene gav foredraget et innhold med bl.a. følgende tema:
- Hvor langt strekker byen seg? (- avgrensing av byene og byregionene,  - innbyggernes hverdagspraksis)
- Framvekst av politisk byregioner. (- viktige politikkfelt for storbyutvikling)
- Hvor skjer politikkutformingen?
- Kommunestrukturens betydning for utvikling av byområdet på Nord-Jæren.

Les mer :
- Klassekampens omtale 3.april 2014 >
- Omtale på www.stortinget.no, 4.april 2014 >