dusjhode

Legionella i kommunale dusjanlegg

Regionale Forskningsfond Vestlandet har innvilget 3 millioner til et 3-årig forskningsprosjekt på Legionella i kommunale dusjanlegg. Stavanger kommune er prosjekteier og IRIS v/Anne Vatland Krøvel er prosjektleder. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune, IRIS, UiS/SEROS, SUS og University of Michigan Medical School.

Legionella har vært i fokus i Stavanger kommune i flere år. Dette prosjektet er et resultat av tidligere forskning gjort ved IRIS. Det finnes flere typer Legionella i dusjanlegg. I prosjektet skal IRIS blant annet se på graden av sykdomsfremkallende evne hos ulike Legionella typer og om rørmateriale spiller noen rolle for hvilke typer Legionella som etablerer seg i ulike typer dusjanlegg. Dette er bare noe av det studiet skal ta for seg i det forebyggende arbeidet for å hindre spredning av Legionella fra dusjanlegg.

Prosjektet vil gi ny kunnskap om Legionella og et verktøy for en mer nyansert risikovurdering av bakterien i offentlige dusjanlegg, som igjen vil gi et mer målrettet Legionella-forebyggende arbeid. Forventet resultat er redusert smitterisiko for brukerne til reduserte kostnader for offentlige byggeiere.

Les mer om forskningsprosjektet her>