dusjhode

Legionella i kommunale dusjanlegg

Regionale Forskningsfond Vestlandet har innvilget 3 millioner til et 3-årig forskningsprosjekt på Legionella i kommunale dusjanlegg. Stavanger kommune er prosjekteier og IRIS v/Anne Vatland Krøvel er prosjektleder. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune, IRIS, UiS/SEROS, SUS og University of Michigan Medical School.

Legionella har vært i fokus i Stavanger kommune i flere år. Dette prosjektet er et resultat av tidligere forskning gjort ved IRIS. Det finnes flere typer Legionella i dusjanlegg. I prosjektet skal IRIS blant annet se på graden av sykdomsfremkallende evne hos ulike Legionella typer og om rørmateriale spiller noen rolle for hvilke typer Legionella som etablerer seg i ulike typer dusjanlegg. Dette er bare noe av det studiet skal ta for seg i det forebyggende arbeidet for å hindre spredning av Legionella fra dusjanlegg.

Prosjektet vil gi ny kunnskap om Legionella og et verktøy for en mer nyansert risikovurdering av bakterien i offentlige dusjanlegg, som igjen vil gi et mer målrettet Legionella-forebyggende arbeid. Forventet resultat er redusert smitterisiko for brukerne til reduserte kostnader for offentlige byggeiere.

Les mer om forskningsprosjektet her>
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no