« De har sine motforestillinger
mot oppdrettsnæringa,
men de mener ikke at
 næringa må vekk »

 
 
AquaAcce_web
Torsk_IRIS
Foto: IRIS
hstrek-web

Lokalsamfunnet i Finnøy har fått si sin mening om det å leve i naboskap med oppdrettsnæringen

Tirsdag 23.januar 2018 inviterte IRIS Finnøy kommune og innbyggerne i kommunen til folkemøte på Judaberg. Møtet var en oppfølger til første folkemøte, avholdt 21.februar i fjor.

IRIS har gjennomført en nær-studie i Finnøy kommune for å finne ut hva som opptar folk mest ved det å leve i naboskap med oppdrettsnæringen.

Interessen for nær-studien har vært stor. Ulike aktørgrupper har blitt intervjuet. Noen har blitt intervjuet enkeltvis over telefon, mens andre har blitt intervjuet i grupper. Forskerne har fått høre meninger fra politikere, kommuneadministrasjonen, næringen, fiskere og andre. Når resultater fra studien forelå ønsket forskerne å dele informasjonen med bidragsyterne i Finnøy, og inviterte derfor innbyggerne til nytt folkemøte.


Nærstudiene i Finnøy har vært en del av prosjektet AquaAccept, og hadde som mål å undersøke holdninger til akvakultur i Norge og hvordan ulike aktiviteter langs kysten samhandler. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd sitt havbruksprogram.

Kort oppsummert virker folk i Finnøy stort sett å være ganske pragmatiske. De har sine motforestillinger mot oppdrettsnæringen, men de mener ikke at den må vekk. Derimot mener de at næringen kan drive mer miljøvennlig.

De ser ikke oppdrettsnæringen som den største trusselen mot miljøet i havet, men det er registrert lokale endringer i form av at torsk og reker forsvinner. Folk i Finnøy finner det også urettferdig en fjern eier høster store gevinster uten at lokalsamfunnet, som opplever ulempene, får noe igjen for det. De foretrekker lokale eiere og mener at det er kommunene som bør være hovedansvarlig for arealplanlegginga i kystsonen.  Den lokale forankringen er viktig.
Du kan lese rapporten fra nær-studien her>
 


ForskerNE retter en stor takk til alle bidragsytere fra lokalsamfunnet i Finnøy!


De inviterer deg også til å se på noen av barnas bidrag via egen Facebook-side.