presentations


Vedøy, G.
Welfare services, the Catholic church and migrant civil society associations. The 18th Nordic Migration Conference, Oslo,  11 - 12.08.2016.
 

Bergsgard, N.A. and N��dland S.I.
Sivile aktørers rolle i velferdsproduksjon – standardisering og/eller innovasjon? VAM-konferansen, Oslo, 21.10.2015.
 

Vassenden, A.
Velferdsstat, migrasjon, religion, Misjonshøgskolen, Stavanger, 30.09.2015.
 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no