presentations

hstrek-web

Vedøy, G.
Welfare services, the Catholic church and migrant civil society associations. The 18th Nordic Migration Conference, Oslo,  11 - 12.08.2016.
 

Bergsgard, N.A. and N��dland S.I.
Sivile aktørers rolle i velferdsproduksjon – standardisering og/eller innovasjon? VAM-konferansen, Oslo, 21.10.2015.
 

Vassenden, A.
Velferdsstat, migrasjon, religion, Misjonshøgskolen, Stavanger, 30.09.2015.