Partnere:
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Kontaktperson: Heidi Kapstad

Høgskolen i Hedmark
Kontaktperson: Ingeborg Hartz

Høgskolen i Lillehammer
Kontaktperson: Harald Thuen

Høgskolen i Molde
Kontaktperson: Heidi V. Haavardsen

Høgskolen Stord/Haugesund
Kontaktperson: Gunn Haraldseid

Høgskolen i Østfold
Kontaktperson: Finn Samuelsen

Høgskolen i Ålesund
Kontaktperson: Elin M. Aasen

International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Kontaktperson: Mary Genevieve Billington

Nordlandsforskning
Kontaktpersoner: Iselin Marstrander

Uni Research Rokkansenteret
Kontaktperson: Kari Ludvigsen
 
Profres
PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksis nær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Skolen er etablert som et resultat av samarbeid mellom universitetene i Agder, Nordland og Stavanger, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet.

PROFRES inviterer til symposium om
 

Brukerstemmen i forskning og utvikling av profesjonell praksis


Universitetet i Agder, campus Kristiansand
Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 10-16.30

Åpent for alle !

Deltakelse krever påmelding. Frist for påmelding er 1. oktober 2015
p%C3%A5melding