Partnere:
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Kontaktperson: Heidi Kapstad

Høgskolen i Hedmark
Kontaktperson: Ingeborg Hartz

Høgskolen i Lillehammer
Kontaktperson: Harald Thuen

Høgskolen i Molde
Kontaktperson: Heidi V. Haavardsen

Høgskolen Stord/Haugesund
Kontaktperson: Gunn Haraldseid

Høgskolen i Østfold
Kontaktperson: Finn Samuelsen

Høgskolen i Ålesund
Kontaktperson: Elin M. Aasen

International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Kontaktperson: Mary Genevieve Billington

Nordlandsforskning
Kontaktpersoner: Iselin Marstrander

Uni Research Rokkansenteret
Kontaktperson: Kari Ludvigsen
 
PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksis nær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Skolen er etablert som et resultat av samarbeid mellom universitetene i Agder, Nordland og Stavanger, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet.

PROFRES inviterer til symposium om
 

Brukerstemmen i forskning og utvikling av profesjonell praksis


Universitetet i Agder, campus Kristiansand
Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 10-16.30

Åpent for alle !

Deltakelse krever påmelding. Frist for påmelding er 1. oktober 2015
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no