Prosjektleder:
Randi Wågø Aas
Prosjektmedarbeidere:
Lisbet Skeie Skarpaas, HIOA
Eirinn Hopland
Lise Haveraaen
John E.Berg

Publisering:
Kronikk:
"Ekspertene har talt", VG 11.08.2013
------
Kronikk:
Viktig aktørvurdering av Raskare tilbake, av: Chris Jensen, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, 28.06.2013
------
Kompetansekravet, DN 18.06.2013
------
Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen
Rapport 2013 nr 9, HIOA/IRIS
------
Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
Rapport IRIS-2011/125
ryggsmerter

" Raskere tilbake "

- en evaluering av regjeringens storsatsing for raskere tilbakeføring av
   sykmeldte til arbeidslivet

Ordningen Raskere tilbake (RT) som egentlig heter Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan hevdes å være den største satsingen noensinne i Norge for å redusere sykefraværet. Ordningen er et tilbud om en målrettet behandling og rehabilitering av sykmeldte. Fra oppstarten i 2007 og til og med 2012 har regjeringen bevilget 4,36 milliarder kroner til ordningen. Regjeringens satsning på kvalifisert rehabiliteringstilbud til sykmeldte er i tråd med en internasjonal utvikling innen dette området.
 
Myndighetene ønsket en evaluering av ordningen med vekt på innhold, organisering og effekt.  I 2010 ble prosjektet «Raskere tilbake» opprettet, et samarbeid mellom flere organisasjoner hvor IRIS og Høgskolen i Oslo og Akershus hadde ledelsen av prosjektet.
Resultater i prosjektet så langt finner du under publisering.
 .
En saksbehandlingsfeil i søknad om etisk godkjenning samt en noe forsinket rekruttering av informanter har forsinket individtudien.  Forskerne vil publisere rapporten med en gang den er klar, og regner med at det blir tidlig h��st 2013.  Sluttrapporten utarbeides av Randi Wågø Aas, John E.Berg, Lise Haveraaen og Lisebet Skeie-Skarpaas