Kontaktperson IRIS:
Christian Quale
(styreleder i RFN)
 
hstrek-web


Forsknings- og nyskapingsprisen for 2015 er tildelt Miljøgartneriet AS


Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond er opprettet av IRIS, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen deles ut årlig på Solamøtet og vinneren blir også fylkets kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris. Fondets styre avgjør hvem som vinner prisen. Styret har i 2015 bestått av Terje Halleland og Hanne Marit Vatnaland fra Rogaland fylkeskommune, Hallvard Ween fra NHO Rogaland og styrets leder Christian Quale fra IRIS.

Forsknings- og nyskapingsprisen for 2015 er tildelt et av Nord-Europas største og mest moderne gartnerier, Miljøgartneriet AS i Kviamarkå, på Nærbø i Rogaland.

Miljøgartneriet AS har røtter som g��r tilbake til 1937 med åpning av et de første veksthusene i denne regionen. Nytenking og innovasjon har hele tiden preget Miljøgartneriet AS og de er i forkant med utvikling av nye produksjonsformer. Lidenskap for sine produkter og det å finne nye varianter som markedet setter pris på, har alltid vært sterke drivkrefter.

De siste årene er det investert store beløp i næringen, og i 2010 åpnet Miljøgartneriet AS veksthuset på Kviamarkå som satte en ny standard for bransjen. I tillegg ble god lønnsomhet oppnådd raskere enn forventet.

Miljøgartneriet AS har sammen med TINA SA Jæren omsatt tanker til handling ved å realisere et storskala industrielt konsept som utnytter både overskuddsvarme og CO2 - og som gir store økonomiske så vel som miljømessige synergier. Dette er et konsept som av flere er blitt omtalt som en faktisk og vellykket ‘månelanding’. Miljøgartneriet kjøper spillvarme og CO2 fra TINE Meieri. Spillvarmen dekker oppvarmingsbehov for Miljøgartneriet. Returvann som har varmet opp Miljøgartneriet, kjøler ned CO2 gassen fra TINE, og brukes på nytt gjennom TINE Meieris varmepumper. CO2 i form av røykgass fra naturgassfyrte kjeler fungerer som gjødsel for plantene. Miljømessig gevinst for TINE. Effektivitetsgevinst for Miljøgartneriet.
 
Fig%20miljogartneriet

Samarbeidet med Tine gjør at Miljøgartneriet kan produsere nesten 4 ganger mer enn tilsvarende gartnerier i Norge med samme CO2 utslipp.
En viktig drivkraft i denne perioden har vært å vise at det, ved å gå nye veier, er mulig å konkurrere med utenlandske leverandører og dermed demme opp for import - og det på en måte der bærekraftige løsninger for energi og miljø faktisk er utslagsgivende for å oppnå god økonomi. I tillegg gjør dagens moderne anlegg det mulig å prøve ut produkter som hittil ikke har vært fremstilt i Norge.

Det satses nå ytterligere millioner på neste generasjons produksjonsanlegg med løsninger som vekker stor internasjonal oppmerksomhet.
 
For ytterligere informasjon kontakt gjerne Miljøgartneriet AS