Kontaktperson IRIS:
Christian Quale
(styreleder i RFN)
txtBox%20RFNpris2014
Heading%20web%20RFNP2014

Forsknings- og nyskapingsprisen for 2014 ER tildelt  Zaptec AS


Prisen deles ut på grunnlag av fondet som er etablert av stiftelsen IRIS, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Fondets mål er å stimulere til kompetanseutvikling, næringsrettet forskning og regional næringsutvikling. 

Etter innspill fra regionens næringsliv og forskningsmiljøer er det fondets styre som treffer beslutning om hvem prisen skal tildeles. Styret har i 2014 bestått av fylkesvaraordfører Terje Halleland, Hallvard Ween fra NHO Rogaland og Christian Quale fra IRIS, med sistnevnte som leder.  Vinneren av Forsknings- og nyskapingspris mottar kr. 100.000 og et diplom. Vinneren blir også fylkets kandidat til NHO's nasjonale nyskapingspris som skal deles ut i august 2015.  

Vinner av forsknings- og nyskapingsprisen for 2014 er Zaptec AS.

Zaptec er et relativt nytt selskap. Det er et selskap fra, med og av Rogaland. Det er et selskap som gjennom ti år har utviklet elektronikk blant annet for oljå. Kjerneteknologien er utviklet for å passe i et borehull på tusen meters dyp og dette gjorde at den ble superkompakt, svært robust og energieffektivt.  Selskapet fant ut at det var veldig mange industrier og bransjer som kunne være interessert i slik teknologi og med de kvalitetene som oljeindustrien hadde krevd.

Tidlig fikk Zaptec et samarbeid med NASA og ESA (den europeiske romorganisasjonen) for å utvikle produkter til bruk på Mars, asteroidene og Månen. Det er altså et selskap med et eget høyteknologisk romprogram!  Men pengene skal de tjene på jordiske produkter og her utvikler selskapet elektronikk for distribusjon av fornybar kraft fra solceller, og for lading av el-biler.
I tett samarbeid med bilindustrien og med støtte fra norske FoU-ordninger har de nå utviklet en helt ny løsning for lading av el-biler. Denne norske ladeboksen anses å være revolusjonerende og vil sørge for sikker, effektiv lading hvor som helst i verden. Og - som et resultat av dette utviklingssamarbeidet - har selskapet nylig inngått en avtale om å produsere og levere flere tusen enheter til en av verdens største bilprodusenter.

Zaptec som drives fra Ullandhaug og er lokalisert i Ipark, har gått fra 1 til 9 ansatte på to år. Selskapet er stiftet og heleid av private eiere fra Rogaland.