Heading%20web%202016
hstrek-web


Forsknings- og nyskapingsprisen deles ut på grunnlag av fondet som er etablert av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Fondets mål er å stimulere til kompetanseutvikling, næringsrettet forskning og regional næringsutvikling.  

Etter innspill fra fylkets næringsliv og forskningsmiljøer er det fondets styre som treffer beslutning om hvem prisen skal tildeles. Styret har i 2016 bestått av Hanne Marte Vatnaland fra Rogaland fylkeskommune, Svein Olav Simonsen fra NHO Rogaland og Christian Quale fra IRIS. Vinneren av Forsknings- og nyskapingspris mottar kr. 100.000 og et diplom. Vinneren blir også fylkets kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris som skal deles ut til høsten.  

Prisen ble delt ut under middagen på Solamøtet 2017, 9.januar. Vinneren av forsknings- og nyskapingsprisen ble
Øglænd System Group.

Bedriften har, som så mange andre i vår region, utviklet seg parallelt med oljevirksomheten og har levert utstyr til nesten samtlige installasjoner på norsk sokkel.  Mens omstilling var et av fjorårets fyndord, har årets prisvinner helt siden oljekrisen på begynnelsen av 90-tallet utnyttet erfaringer fra offshorenæringen til å utvikle kompetanse og produkter for andre bransjer. Dette samtidig med å ha fullt trykk på nytenking og løsninger til olje­installasjoner over hele verden.
Dette har bedriften lykkes med og de har nå mer enn tre fjerdedeler av salget utenfor Norges grenser, inkludert en betydelig og voksende andel til utbygging av vindenergi.

For å være konkurransedyktig, har filosofien vært å utvikle det som i utgangspunktet synes å være enkle produkter, til å inneholde kvaliteter som gir både ‘added value’ for kundene og også effektiv produksjon i egne fabrikker. Dette har bedriften oppnådd gjennom tett samarbeid med anerkjente forskningsmiljø, og flere av selskapets metoder og teknologier er blitt patentert. Juryen har lagt spesiell vekt på at dette utviklingsarbeidet har medvirket til at bedriften har doblet både omsetning og overskudd i løpet av de to siste årene.  Bedriften lar også en stolt, jærsk industrilogo prege sine fabrikker i Kina og Malaysia samt et globalt ledende kunnskapssenter for vind-industri som de har etablert i Danmark.

 
Logo%20%C3%98gl%C3%A6nd%201