Heading_webA_rfn2017
hstrek-web
Forsknings- og nyskapingsprisen deles ut på grunnlag av fondet som er etablert av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Fondets mål er å stimulere til kompetanseutvikling, næringsrettet forskning og regional næringsutvikling.  
 
Etter innspill fra fylkets næringsliv og forskningsmiljøer er det fondets styre som treffer beslutning om hvem prisen skal tildeles.  Styret har i 2017 bestått av Hanne Marte Vatnaland fra Rogaland fylkeskommune, Svein Olav Simonsen fra NHO Rogaland og Christian Quale fra IRIS.
 
I vedtektene står det blant annet at «midler kan utdeles til foretak, institusjoner eller personer» og at styret bør ha «øye for forskningsbasert start av ny virksomhet eller forskningsbasert produktutvikling i eksisterende virksomheter».
 
Rogaland har et mangfold av bedrifter med ulike profiler som kunne vært aktuelle, og her var mange sterke kandidater. I år er det 16.gang prisen deles ut og vinneren mottar kr. 100.000 og et synlig bevis i form av et diplom.  Prisen ble delt ut under middagen på Solamøtet 2018, 15.januar. 

Vinneren av forsknings- og nyskapingsprisen 2017 er Validé.

Basert på visjonen «fra idé til verdi», drives Validé fra Ipark påUllandhaug med datterselskaper i Dalane, på Jæren og Haugalandet.
Prisutdeling-1web
Fra prisutdelingen på Solamøtet 2018, t.v. Styreleder Per Ramvi, Daglig leder Anne Cathrin Østebø og Terje Handeland (Business Development Manager)
Styrets begrunnelse:
Nyskapingsprisen går denne gangen til en bedrift som de siste to årene har nådd nye høyder etter sammenslåingen av to miljø som har levd side om side og produsert resultater gjennom 20 år. Virksomheten driver i skjæringspunktet mellom næringsliv og forskning med aktiviteter som prosjektutvikling, bedriftssamarbeid og aktiv støtte til nyetablerte selskaper.
 
Sterke samarbeidspartnere og dyktige medarbeidere innen mange områder har gjort årets prisvinner til et slagkraftig miljø for innovasjon og bedriftsutvikling. Ikke minst har dette vært viktig de siste par årene i et næringsliv med omstillingsbehov, og selskapet er blant annet sentral i regionens satsing på næringsutvikling innen helseteknologi og tunnelsikkerhet.  Juryen har lagt spesiell vekt på at årets vinner gjennom handling skaper forståelse for nytten som næringslivet kan ha ved å jobbe tett sammen med forskning, og akademia er kommet med i innovasjons­aktiviteter på et helt nytt nivå.
 
Som del av sin aktivitet vurderer selskapet hvert år hundrevis av ideer fra gründere, industri, forskere og studenter. Rundt 50 av ideene tas videre i relevante utviklingsløp, som også kan inkludere bistand til innhenting av kapital. Dette har ført til kommersialisering og suksess for flere nye konsepter.
 
Aktiviteten blir godt lagt merke til og selskapet har oppnådd nasjonal anerkjennelse for sin rolle som katalysator for regionens næringsliv, blant annet rangert av SIVA som et av landets topp 3 innovasjonsselskaper.


Innlegg i NRK Rogaland, 15.01.2018>