Vinneren av Forsknings- og nyskapingsprisen for 2014, Zaptec AS, har inngått intensjonsavtale med Renault


Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond er opprettet av IRIS, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen deles ut årlig på Solamøtet og vinneren blir også fylkets kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris. Fondets styre avgjør hvem som vinner prisen. I 2014 har styret bestått av fylkesvaraordfører Terje Halleland, Hallvard Ween fra NHO Rogaland og leder Christian Quale fra IRIS.

Årets vinner, Zaptec AS, er et relativt nytt selskap som gjennom ti år har utviklet elektronikk blant annet for oljeindustrien. Kjerneteknologien er utviklet for å passe i et borehull på tusen meters dyp, og dette gjorde at den ble superkompakt, svært robust og energieffektiv.

Zaptec mente at flere næringer og bransjer kunne utnytte slik teknologi med de kvalitetene som oljeindustrien hadde krevd. Tidlig fikk selskapet et samarbeid med NASA og ESA (den europeiske romorganisasjonen) for å utvikle produkter til bruk på Mars, asteroidene og på månen.  Men for å tjene penger på noe kortere sikt, er mulighetene større på jordiske produkter, og her utvikler de blant annet elektronikk for distribusjon av fornybar kraft fra solceller og for lading av el-biler. 

I tett samarbeid med Renault som er en av verdens største bilprodusenter, og med støtte fra Norges forskningsråd, Transnova og Innovasjon Norge, har Zaptec kommet frem til en helt ny løsning for lading av el-biler. Denne enheten anses å være revolusjonerende og vil sørge for sikker, effektiv billading tilpasset lokale strømnett hvor som helst i verden. Og, som et resultat av dette utviklingssamarbeidet, har Zaptec nå inngått intensjonsavtale om i første omgang å produsere og levere flere tusen ladekabler til Renault.

 
Zaptec