Kontakt:
Martin Gjelsvik forskningsleder

 
Fagbokforl%20web
Heading%20BOK%20SosialInnovasjon
Illustrasjon: Åshild Finnestad
NY BOK:

Sosial Innovasjon - fra politikk til tjenesteutvikling


Endring og fornyelse av helse- og velferdssektoren ved hjelp av innovasjon er en nasjonal politisk strategi. Hva skjer når denne politiske strategien skal realiseres i praksis? Offentlig sektor har andre rammevilkår enn kommersielle markeder, der innovasjon er et anerkjent redskap for økonomisk verdiskaping.

Boka er både empirisk og forskningsbasert, med bidrag fra Norge og Storbritannia. Redaktørene er professor ved Universitetet i Stavanger, Elisabeth Willumsen, og professor ved Høgskolen i Molde, Atle Ødegård. Redaktørene og flere forfattere er knyttet til Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Boka retter seg mot alle som har interesse for utvikling av helse- og velferdssektoren, og er særlig relevant for forskere samt ledere og øvrige medarbeidere i praksisfeltet.

«Innovasjon som fenomen berører mange fagområder og kontekster. Det er ulik forståelse av hva begrepet innovasjon inneholder, og hvilken betydning det kan ha, og det er derfor viktig å ha et kritisk blikk på hva som er relevant og nyttig i praktisk virksomhet.»

«Innovasjon i velferdssektoren dreier seg om samfunnsmessig nyskaping hvor den menneskelige dimensjonen er sentral, og hvor samarbeid mellom ulike aktører er en forutsetning.»

I kapittel 11 i boken gir Martin Gjelsvik ved IRIS Samfunnsforskning en refleksjon rundt følgende temaer: er offentlig sektor innovative, og hvordan er produktiviteten i offentlig sektor?

Det er allment kjent at behovet for innovasjon i offentlig sektor er økende. Spesielt gjelder det i et land som Norge, med en stor offentlig sektor som gir et stort og omfattende tilbud av  tjenester. Incentivene og motivasjonen for innovasjon er mange og varierte. Motivasjonen for innovasjon og fornyelse er mangfoldig. I offentlig sektor peker spesielt to forhold seg ut: et ønske om å forbedre tjenestetilbudet gjennom bedre produkter og tjenester, og en ambisjon om å drive mer effektivt, d.v.s. å øke produktiviteten ved å innføre nye organisasjonsformer og arbeidsprosesser. I tillegg viser forskning av også lederes holdninger kan være utslagsgivende i forhold til innovasjonsevne.