EEN%20heading
 " A one-stop shop for all your business needs "
Christian Quale, innen fagområde Innovasjon ved IRIS Samfunnsforskning, har vært rådgiver i Enterprise Europe Network. Sammen med rundt 3000 andre rådgivere i 50 land. Forskingsmiljøene i Norge avsluttet i 2014 prosjektet som var ett tilbud om nettverk for bedriftsrelaterte tjenester for samarbeid, vekst og innovasjon.
Dette er ikke bare store ord, men et nettverk som gir resultater. Et eksempel er en mindre bedrift på Jæren som via en teknologi-forespørsel (såkalt ”technology request”) har oppnådd kontakt med en leverandør i Tsjekkia for å supplere sitt teknologi- og produkttilbud. Et annet tilfelle er et lokalt selskap innen geoovervåking som etablerte FoU-samarbeid med et selskap i Østerrike innen samme bransje (les mer>). Teknologiformidlingen bidrar i begge tilfeller til å styrke den norske bedriftens konkurranse- og innovasjonsevne, noe som kan resultere i svært fornøyde kunder og eiere.

Enterprise Europe Network er en av EUs storsatsninger. Dette er et nettverk og støtteapparat som dekker hele Europa og tilbyr bedrifter råd og veiledning om teknologioverføring, EU-regler, EU-markedet, EU-programmer og FoU-koblinger.
Ett mål for nettverket er å minimere regelverksrelaterte og administrative hindringer som tar ressurser fra bedrifters kjernevirksomhet, og heller bidra til at norsk næringsliv skal kunne nyttiggjøre seg av europeiske muligheter.

De 3000 rådgiverne dekker ulik spesialkompetanse innen EU, teknologi og næringsliv, og befinner seg ved 500 kontaktpunkter i hele Europa ( handelskamre, regionale utviklingsorganer, universiteter og andre). Med bruk av effektive hjelpemidler kan netteverket dermed gi unik tilgang til spesielle løsninger eller mulige partnere som en ellers ikke ville sporet opp.

I Norge koordineres nettverket av Innovasjon Norge, og regionale kontaktpunkter forøvrig er forskningsinstitusjonene:
IRIS (Stavanger)
Matforsk (Ås)
Norut (Tromsø)

Nettverkets aktiviteter er finansiert av norske myndigheter i samarbeid med EU, slik at bedriftene får tilgang på kostnadsfri veiledning. Se www.bedriftieu.no for mer informasjon.