Legionella-web

Legionella i kommunale dusjanlegg - fase 1

IRIS har ledet et forskningsprosjekt om Legionella med Stavanger kommune som oppdragsgiver. Målet med prosjektet har vært å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om nødvendigheten og effekten av tiltak rettet mot Legionella pneumophila i kommunale dusjanlegg.

Utgangspunktet for prosjektet var at Stavanger kommune var usikre på om rutinene deres for forebygging av Legionella-smitte fungerte etter hensikten. Prosjektet startet med et forprosjekt høsten 2007. Forskningsprosjektet ble avsluttet i desember 2011, men nå er Legionella-arbeidet videreført i form av et overvåkningsprosjekt av alle de kommunale dusjanleggene fra januar 2012.

I forskningsprosjektet har vi dokumentert at de prosedyrene som tidligere ble benyttet i Stavanger kommune ikke fungerte etter hensikten. Disse prosedyrene var i henhold til Folkehelseinstituttet sin veileder for forebygging av legionellasmitte.

Et viktig funn er at total mengde bakterier i vann ikke kan brukes som indikator på tilstedeværelse av L. pneumophila. Vi har vist at L. pneumophila like gjerne forekommer i dusjvann med få andre bakterietyper som i vann med mye andre bakterier. Som en del av prosjektet, har vi utviklet en rask og forholdsvis billig metode for å påvise L. pneumophila. Den nye metoden gjør at vi forholdsvis enkelt kan overvåke vannsystemer.

Vi har også vist at varmtvannsbehandling, som er en anbefalt behandlingsmetode i dag, ikke fungerte etter hensikten. Både L. pneumophila og andre bakterier vokser forholdsvis fort opp igjen etter en slik behandling.

Et annet viktig funn er at total mengde bakterier i vann ikke kan brukes som indikator på tilstedeværelse av L. pneumophila. Vi har vist at L. pneumophila like gjerne forekommer i dusjvann med få andre bakterietyper som i vann med mye andre bakterier. Som en del av prosjektet, har vi utviklet en rask og forholdsvis billig metode for å påvise L. pneumophila. Den nye metoden gjør at vi forholdsvis enkelt kan overvåke vannsystemer.

L. pneumophila finnes i minst 15 ulike undergrupper kalt serogrupper. Det er først og fremst L. pneumophila serogruppe 1 som har vært forbundet med sykdom. I flere tilfeller har det blitt påvist en L. pneumnophila varianter i kommunale dusjanlegg i Stavanger som ikke er av den typen som normalt assosieres med sykdom. Neste spørsmål blir dermed om det er nødvendig å sette inn ressurser på å bli kvitt denne typen L. pneumophila? Det viktigste kan rett og slett være å overvåke. Ved å gjøre dette, får vi også vite om bakterien er tilstede i anlegg som er omfattende brukt av mennesker med nedsatt immunitet. Dersom vi f.eks oppdager serogruppe 1-varianten av L. pneumophila, kan spesifikke tiltak iverksettes. Uansett, ser vi ikke hvordan vi kan garantere et Legionella-fritt dusjvann.