Kontakt

Samarbeidspartnere

Seros UiS

Stavanger kommune
Stavanger Universitetssjukehus
Univ.of Michigan Medical School


Medieomtale:
Legionellafunn i to dusjanlegg, stavanger.kommune.no, 10.09.2013
----------------
Legionellafunn i Tastahallen, aftenbladet, 10.09.2013
----------------
VVS-aktuelt.no, 28.12.2012
Tre millioner til legionellaforskning
Aftenbladet.no, 19.12.2012
Millioner til Legionellaforskning
Stavanger.kommune.no, 19.12.2012
Tre millioner til Legionellaforskning
dusjhode

legionella i kommunale dusjanlegg

- Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring

En oppgave i offentlig sektor er å sikre at det er helsemessig forsvarlig for befolkningen å benytte offentlige bygg og deres tilbud. Stavanger kommune har i flere år benyttet forskningsbasert kunnskap for å utvikle stadig bedre rutiner for det forebyggende arbeidet for å hindre spredning av Legionellasmitte via aerosol. Dette er et arbeid som involverer flere kommunale avdelinger og lover, deriblant kommunehelsetjenesteloven med forskrift for miljørettet helsevern og plan og bygningsloven.

Regionale Forskningsfond Vestlandet har innvilget 3 millioner til et 3-årig forskningsprosjekt på Legionella i kommunale dusjanlegg, periode 2013 - 2015.
Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene for Oppvekst og levekår og Bymiljø og utvikling/Stavanger eiendom i Stavanger kommune hvor hovedmålet er å utvikle et verktøy for mer nyansert risikovurdering av Legionellasmitte. Resultatene vil bidra til utforming av en mer robust og målrettet strategi for det forebyggende arbeidet mot Legionellasmitte. Selv om det finnes mange arter og stammer av Legionella med ulik grad av sykdomsfremkallende evne, behandles i dag all Legionella likt i lovverket. Ved å etablere et mål på sykdomsfremkallende evne for ulike Legionella-stammer isolert fra offentlige bygg og benytte dette i risikostyring, vil kommunen kunne sette inn ressurser der effekten av tiltak er størst. På den måten ivaretas innbyggernes helse på best mulig måte med én mer effektiv bruk av resurser. Frigitte resurser kan som følge av denne strategien dermed allokeres til andre offentlige oppgaver.

Stavanger kommune er prosjekteier og IRIS er prosjektleder. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune, IRIS, UiS/SEROS, SUS og University of Michigan Medical School.