«Lyse har vært fremoverlent, og turt
å utfordre det bestående i
en bransje som har vært
veldig konservativ
»
                         
Tidligere direktør i IKT Norge
_______ 
Lyses innovasjonskraft i ny bok >


 
LYSElogo
Heading2
IRIS Samfunnsforskning
hstrek-web

UTÅLMODIG LANGSIKTIGHET

Historien om Lyses innovasjonskraft og regionale betydning


I juni 2018 er det 20 år siden energi leverandøren LYSE ble etablert.  Martin Gjelsvik ved IRIS har skrevet en bok som dels er en historiebok, dels en lærebok i innovasjon med utgangspunkt i funn knyttet til Lyses utvikling. Boka ble nylig presentert på et eiermøte i Lyse.    Boken diskuterer sentrale begreper for å lykkes med innovasjon: kjernekompetanse, ledelse, god og dårlig timing, flaks og uflaks.

Boken bygger på samtaler med nåværende og tidligere premissgivere og ledere i Lyse. De kommer direkte til orde gjennom presise og tankevekkende fortellinger og refleksjoner. For å få et eksternt blikk på selskapet, er det også gjort samtaler med nasjonale aktører knyttet til energi- og IKT bransjen.

Boken er fortellingen om 16 eiere - 16 kommuner - som både er langsiktige og industrielle i sitt eierskap. Eierne har utviklet selskapet fra den tradisjonelle rollen som utelukkende produsent og distributør av strøm til et bredt energi- og teleselskap. Konsernet har dermed fått flere bein å stå på, noe som trygger den økonomiske avkastningen. Betydningen av å ha et så stort selskap med hovedkontor i regionen, vektlegges. Lokalt eierskap har stor betydning for investeringer, arbeidsplasser, innovasjon og kunnskapsutvikling. Lyse er en del av det lokale verdi- og kulturfellesskapet som gir grobunn for en lokal kunnskapsallmenning som mange bedrifter får ta del i. Selskapet besitter kapital, kompetanse og teknologi, og anvendelsen av denne kombinasjonen har gjort Lyse til et robust, industrielt selskap.
 
Lyse er i dag et uomgjengelig redskap for regional næringsutvikling. Flere kommuner har lansert strategier og veikart for smarte byer/kommuner som sine primære by- og kommuneutviklingsprosjekt. Forestillingen om smartby og smartkommune lar seg vanskelig realisere uten Lyses kompetanse og løsninger. Lyses infrastruktur for energi og tele er grunnleggende for den forestående digitaliseringen av næringsliv og offentlig sektor som skal gi liv til omstilling, bærekraftig utvikling og smartere kommuner.

Lyse er et ressurssterkt, og i fylkessammenheng, stort selskap. Det gir føringer for hvordan innovasjonsprosesser ledes og organiseres, som er forskjellig fra små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og kommuner kan lære av Lyse, men må ta høyde for at deres kontekst er forskjellig fra Lyses. Læring er noe annet enn kopiering.
 
Med sin utvikling fra å være en ren strømleverandør til landets mest varierte og komplette infrastruktur for strøm, bio- og naturgass, fjernvarme og fiberbredbånd, har Lyse lagt grunnlaget for utviklingen av en moderne region hvor det er godt å bo og drive næringsvirksomhet.
 
Forfatter Martin Gjelsvik, har gitt boka tittelen «UTÅLMODIG LANGSIKTIGHET - En bok om Lyses innovasjonskraft og regionale betydning».  Du har anledning til å lese hele boken her>