Prosjektleder:
Brita Gjerstad, seniorforskerProsjektrapport:
"Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi"
IRIS-2013/093
Nattfrid
Foto: NRK Sørlandet

Nattfred

- hjemmebasert omsorg i et forsøk med velferdsteknologi


Nattlig tilsyn er en del av det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Tilsynet gjennomføres vanligvis av en nattpatrulje som besøker tjenestemottakerne. Ved hjelp av et kamera kan deler av tilsynet gjøres elektronisk. Denne måten å gjennomføre tilsyn på antas å ha fordeler både for den enkelte tjenestemottaker, som får bedre søvnkvalitet når besøket fra nattpatruljen uteblir, og for kommunen, som sparer ressurser når de slipper å sende personale over lange strekninger for å se at alt står bra til.

Norsk telemedisin as, tidligere Medic@, tilbyr kameraet Nattfred til bruk i slike sammenhenger. Nattfred installeres i soverommet til pleiemottakeren. Flekkefjord kommune har prøvd ut Nattfred hos sine tjenestemottakere.

På oppdrag av Norsk telemedisin as, finansiert av midler fra VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) har International Research Institute of Stavanger (IRIS) evaluert forsøket. Evalueringen tar for seg brukernes erfaringer, det vil her si både kommunens ansatte som betjener kameraet og tjenestemottakeren som får Nattfred installert på sitt soverom. Et viktig spørsmål er hvorvidt det er aksept for å gjennomføre tilsyn ved hjelp av et kamera som Nattfred. Evalueringen ser også på hvordan kommunen vurderer Nattfred som en del av sine tjenester. Som en tredje del drøftes effekter av å bruke Nattfred. Drøftingen omfatter både erfarte og potensielle effekter, og avsluttes med å påpeke forhold som trenger videre avklaring.

Les mer om prosjektet i rapporten IRIS-2013/093>