spire%20web%20B
Foto: IRIS
hstrek-web

ROGALAND - en region i omstilling

Vil Stavanger-regionen og Forus være attraktiv også i fremtiden?


Mange spør seg om Stavanger-regionen og Forus vil være attraktivt som arbeidssted i fremtiden og ikke minst om det går an å opprettholde den internasjonale konkurranseevnen.

Senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS skal forske på omstillingsutfordringene i regionen, med særlig vekt på Forus. Målet er å finne svar på hvordan regionen og Forus kan være en driver for innovasjon og omstilling. Hvordan ønsker vi oss Forus for fremtiden? Hvilke behov har Forus de neste 20 til 50 årene?

Studien skal gi oss kunnskapsgrunnlag om hvilke drivere utenom oljen som legger føringer for utviklingen fremover. Forhåpentligvis skal dette 3-årige prosjektet gi noen svar på hvordan vi skal sikre at Forus blir det stedet hvor verdiene skapes, også i fremtiden.  Resultater fra arbeidet vil bl.a. være viktig i det pågående interkommunale planarbeidet for Forus. Det er også ønskelig at resultatene kan bidra til å realisere Forusvisjonens fire grunnpilarer som er byliv, robusthet, det grønne Forus og 10-minuttersbyen.

 
ForusVisjonenWEB