Finansiering:
NFRlogo
Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd via programmet Virkemidler for regional FoU – VRI
RogFylkKom-logo
Prosjektet er støttet av Rogaland Fylkeskommune gjennom programmet Regionalt Utviklingsprogram for Rogaland - RUP

Innovasjon er en bæreprosess i næringsutvikling. VRI er Forskningsrådets store tiårssatsing på forskning og innovasjon i alle norske regioner. Vårt forskningsprosjekt har som mål å evaluere og fremme innovasjonseffekten av VRI.  Dette vil vi oppnå gjennom ulike delprosjekter hvor vi samarbeider internt i VRI Rogaland og med VRI programmet i andre regioner.

Generelt om VRI-programmet
VRI-programmet består av 15 regionale prosjekter. Hvert prosjekt består av et samhandlingsprosjekt og et forskningsprosjekt. I Rogaland leder fylkeskommunen samhandlingsprosjektet og IRIS leder forskningsprosjektet.
 
VRI%20figurVRI-Samhandlingsprosjektet:
Kompetansemeglere ved IRIS:
Christian Quale


Publisering:
Dialogkonferanser som verktøy for innovasjon, FoU rapport IRIS-2013/219

VRI 2 samhandling:
Effekter og tilbakemeldinger fra bedriftsprosjekter
, FoU rapport IRIS-2013/220

The role of intermediaries in promoting triple helix innovation in the public sector,
Conference paper at HELIX International Conference, june 2013

Partners in Innovation: a regional study of small medium enterprises in Norway, Paper at the7th International Seminar on regional Innovation PoliciesLenker:
VRI i Rogaland Fylkeskommune
VRI i Norges Forskningsråd

Prosjektperiode:
2011-2013 (VRI 2)
2007-2010 (VRI 1)