10 år med samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer


VRI var Forskningsrådets store tiårssatsing på forskning og innovasjon i alle norske regioner. VRI hadde som mål å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, samt å fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv. Forskningsprogrammet besto av to hovedsatsinger:

Regionale samhandlingsprosjekter:
prosjektene skulle sikre kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører og slik styrke de regionale innovasjonssystemene.  Fylkeskommunen hadde prosjektansvaret i samhandlingsprosjektene.

Innovasjonsforskning:
Forskningsprosjektene skal ha regional betydning og bedre kunnskapsgrunnlaget for innovasjonsarbeidet. Innovasjonsforskning skulle være tett integrert med samhandlingsaktivitetene.

Hvert prosjekt i programmet bestod av et samhandlingsprosjekt og et forskningsprosjekt. I Rogaland ledet fylkeskommunen samhandlingsprosjektet og IRIS ledet forskningsprosjektet. Motto for VRI Rogaland var: ”Verdiskaping gjennom samhandling”.

Flere av våre forskere har gjennomført prosjekter via VRI.  I 2017 avsluttes forskningsprogrammet VRI. Rogaland har satt opp et eget arrangement i Folkets Hus den 4.mai 2017, tema: "Det store spørsmålet: Virker Vri?"  Konferansen vil oppsummere programperioden. Resultater og erfaringer fra samhandlingsprosjekter vil bli delt.  Fra IRIS/UiS vil Ann Karin Holmen, Rune D.Fitjar og Katja Hydle dele sine erfaringer med gjennomførte forskningsprosjekter i VRI. Program for dagen kan du se her.

Ønsker du litt mer innsikt i programmet som nå har gått over ti år så finner du det på nettstedet for VRI-forskning i Rogaland.
 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no