Kontakter:
Gunn Vedøy, prosjektleder IRIS
Brita Gjerstad, seniorforsker
Svein Ingve Nødland,seniorforskerProsjektperiode:
2013 - 2016


Media:
Slik møtes polsk og norsk kultur
Rogalands Avis, 18.11.2015
 
Finansiering/organisering:
Po-No%20samarbeid%20web
BR-logo%20internett
NorwGrants%20logo
PAR%20heading%20bruk

Arbeidsinnvandrerpar og møtet med offentlig sektor

Nå foreligger rapporten som oppsummerer prosjektet. Alle de fem delprosjektene er samlet i en rapport.  Resultatet kan du lese i oppsummeringen "PAR MIGRATION NAVIGATOR (WLB_GE), Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality, Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families".


De siste årene har Norge opplevd en sterkt økende arbeidsinnvandring fra Polen. Migrasjonsprosessen gjør at par som flytter sammen fra et land til et annet ofte må organisere hverdagen sin på nye måter tilpasset det nye samfunnet. Dette kan blant annet gjøre noe med hvordan man forstår likestilling og hvordan man forstår forholdet mellom arbeid og fritid.

Prosjektet PAR – Migration Navigator belyser disse problemstillingene fra ulike sider. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Gdansk og Det polske vitenskapsakademi i Polen, Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK), Universitetet i Stavanger og IRIS i Norge, og består av til sammen fem delprosjekter. Prosjektet er finansiert av Norway Grants under et polsk-norsk forskningsprogram organisert av Nasjonalt senter for forskning og utvikling i Polen. Prosjektet ledes av Universitetet i Gdansk.

Møtet og samhandlingen mellom migranter og offentlig sektor er fokus for delprosjektet som ledes fra IRIS. Målet for denne studien er å utforske hvordan offentlige tjenester i Norge, særlig innen helse og utdanning, møter behovene til polske migranter. I tillegg spørres det hvordan verdier om likestilling og balansen mellom arbeid og fritid blir kommunisert av arbeidsgivere og av offentlige tjenestemenn, og hvordan disse verdiene blir forstått av polske migranter.


 Les også prosjektet egne nettsider her>