hstrek-web

Hva har oljen gjort med oss?

 

«Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring» er tittelen på ei ny bok, utgitt av forlaget Cappelen Damm Akademisk, første gang lansert 27.januar 2016.

Boken er et resultat av forskningsstudien “Rapid social change, value transformation and the field of culture. The city of Stavanger as a prism”, utført av IRIS over en prosjektperiode på 4 år, og hvor oppdragsgiver har vært Norges forskningsråd.
I de siste fire tiårene har det skjedd store endringer på mange områder i velferdsstaten Norge. I denne perioden har også oljerikdommen blitt en del av norsk økonomi og kultur.

Hva har oljen gjort med oss? er en bok om samfunnsendringer i kjølvannet av den raske økonomiske veksten i Norge. Boka fokuserer på både strukturelle, kulturelle, holdningsmessige og estetiske dimensjoner ved den økonomiske veksten.

I Norges oljehovedstad Stavanger har den økonomiske veksten vært særlig rask. Det gamle hovedsetet for motkulturer som avholds- og lekmannsbevegelse, var før oljen en relativt fattig by i stagnasjon. I dag er Stavanger Norges rikeste by med et moderne og internasjonalt preg. Med dette som utgangspunkt har forskergruppen bak boka sett utviklingen i Stavanger-regionen som et prisme for sentrale utviklingstrekk i Norge. Den sosiale transformasjonen belyses gjennom litterære og historiske perspektiver, statistiske analyser av utviklingen de siste 40 årene samt dybdeintervjuer med stavangerfolk. Boka gir en grundig analyse av hva byen i historisk-sosiologisk forstand var før oljen og hva den har blitt til etter oljen.


Boklansering:

Sted: KÅKÅ (Sting Nere) i Stavanger, 27.januar 2016
Sted: Cappelen Damm, Oslo, 20.april 2016