kunstA

kunstnere med innvandrerbakgrunn


Kunstnere med innvandrerbakgrunn representerer en ny, men fremdeles liten gruppe aktører i det norske kulturlivet. Deres situasjon har vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet, både i kulturdebatt og via kulturpolitiske tiltak.

Forskning om denne gruppen av norske kunstnere har vært mer en mangelvare. IRIS-forskerne har intervjuet 20 personer som er født i Norge av innvandrete foreldre eller som flyttet hit som barn, som har begitt seg inn på en kunstnerisk eller artistisk karriere. De er skuespillere, dansere, forfattere, billedkunstnere, musikere. Forskerne drøfter ulike årsaker til at relativt få minoritetsnordmenn enn så lenge er synlige suksesser i det norske kulturlivet. Sentrale forklaringer finner de i sosial klasse og sosial mobilitet, kulturelle bakgrunner og sosiale nettverk. Dernest søkes det også forklaringer ved kulturlivet selv, hvor forfatterne blant annet diskuterer portvokternes betydning, det kommersielle kontra institusjonelle kulturfelt, samt hva det har å si at en kulturutøver har synlig minoritetsbakgrunn. En av konklusjonene er at sosial klasse spiller en stor, men dels oversett, rolle for at minoritetsnordmenn i beskjeden grad er synlige som utøvere i kulturlivet.

Prosjektet ble gjennomført på oppdrag av Norsk kulturråd, og er publisert i deres bokserie på Fagbokforlaget, samt i artikkel i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.